Handelsoorlog

Vrijspreker: Hoe verloopt de progressie van geweld over het algemeen?

Opperdienaar: De 19de eeuwse Franse liberale econoom Frederic Bastiat zou hebben gezegd : Als goederen niet over grenzen heen mogen, zullen soldaten dat doen".

Meestal is de valuta oorlog de eerste zichtbare oorlog. Door de munteenheid te devalueren via inflatie, krijgt de overheid meer middelen omdat ze relatief goedkoop kunnen blijven lenen terwijl ze eigenlijk al geen kredietwaardigheid meer hebben. Door deze devaluatie wordt niet alleen de munt minder waard, maar zakt gelijk het salaris van alle onderdanen die in die munt betaald worden. Eigenlijk geeft de overheid een algemene loonsverlaging aan haar onderdanen.

Hierdoor wordt de export sector bevoordeeld en import van buitenlandse goederen minder aantrekkelijk. De eigen onderdaan behoudt zo zijn baan, terwijl de buitenlandse werknemer te duur wordt. De overheid die het eerst devalueert heeft onderdanen met een baan. Als reactie devalueert de buitenlandse overheid meestal ook de munt. Dit worden valuta oorlogen genoemd. Het geweld lijkt er in te zitten dat overheden het tegen concurrerende overheden inzetten om die te kwetsen, maar in werkelijkheid bestaat het geweld er uit dat de eigen onderdaan met een pistool verplicht wordt om het geld van de centrale bank te gebruiken. Dit gelddruk monopolie wordt met overheidsgeweld verdedigd tegen concurrentie.

Vrijspreker: Kan dit verder escaleren?

Opperdienaar: Ja, naarmate de overheid een groter deel van de economie opslurpt, moet de kleiner wordende groep onderdanen die nog werkt, meer en meer loonsverlagingen accepteren. Zo escaleert de valuta oorlog meestal in een handelsoorlog. Naast de 'bescherming' van de onderdaan door zijn geld waardelozer te maken, wordt hij nu ook 'beschermd' met import tarieven tegen buitenlandse concurrentie. Het geweld zit er in dat iedereen die zijn goederen het land in wil brengen, belasting moet betalen omdat hij anders in de gevangenis gegooid wordt en bij verzet wordt dood geschoten. Als heerser kun je dus je eigen onderdanen goedkoper maken via devaluatie, maar ook de buitenlandse duurder door import te belasten. 

Vrijspreker: Kan dit nog verder escaleren?

Opperdienaar: Beide strategieën leiden er toe dat je meer geld uit je onderdanen harkt. Nadeel is dat je nog minder productieve burgers overhoudt. Terwijl bij een vrije markt de te verdelen taart steeds groter wordt, ontstaat er bij een groeiende overheid een strijd over een steeds kleiner wordende taart. Je moet dus eigenlijk verder escaleren tot de onderdanen die van de kruimels van die taart afhankelijk zijn, dood zijn. Vandaar de constatering van Bastiat dat een echte oorlog meestal op een handelsoorlog volgt. Net zo als een echte oorlog meestal op een boycot of blokkade volgt. Zo leidde Napoleon zijn onderdanen naar een oorlog met Rusland en gingen de Sovjet onderdanen een heilloze bezetting van Afghanistan uitvoeren. Net zo als de Amerikaanse onderdanen dat nu doen.

Vrijspreker: We zagen onlangs dat dezelfde false flag chemische aanval in Syrië voor de derde keer herhaald werd. Net nu Trump de troepen uit Syrië wilde terug trekken, besluit de smerige, meer democratische gekozen dictator dan Juncker, zijn onderdanen met chemische wapens te bombarderen.

Opperdienaar: Je kunt er de klok op gelijk zetten dat als de Amerikanen, die illegaal in Syrië opereren onder luid protest van het internationale gerechtshof, weg willen gaan, er net een incident plaats vindt waardoor ze moeten escaleren. Je snapt niet dat sommige onderdanen dit nog geloven, maar op dit punt maakt het ook niet zo veel meer uit of ze het geloven. Als je als president de troepen echt terug zou willen halen, moet je er eigenlijk gelijk al bij zeggen dat er geen incident mag worden gebruikt om dit te voorkomen. Natuurlijk krijgt Putin ook weer de schuld. De sfeer tussen de atoommachten is nu zo slecht, dat een Russische ex generaal verzuchtte dat het er op leek of we op de laatste oorlog van de mensheid af stevenden. Een vrees die niet geheel onterecht is.

Syria week

Vrijspreker: Dan hoeven we tenminste ook niet meer de overheid te vragen om het milieu te beschermen tegen global warming door

$100 miljard van ons geld aan hun vriendjes te geven zodat de temperatuur 0.05 ºC minder stijgt in 2100.

Opperdienaar: Ik merk dat je bloed al kookt. Een nucleaire winter is veel effectiever om de catastrofale temperatuurstijging te voorkomen. Wie dat ontkent is een science denier en moet gelijk uit het publieke debat verbannen worden.

Comments:

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp