Onmogelijke doelstellingen

Vrijspreker: Waarom stelt de overheid altijd onmogelijke doelstellingen, zoals gelijkheid?

Opperdienaar: Gelijkheid is inderdaad een geweldige doelstelling. Zelfs als je bij toverslag iedereen gelijk zou kunnen maken, dan zouden ze het moment na de gelijkheid, mensen beginnen te handelen en had je ongelijkheid gelijk weer terug. Hetzelfde geldt voor de oorlog tegen het terrorisme. Een onhaalbare doelstelling, omdat er tegen een strategie gevochten wordt in plaats van tegen een vijand. Het is ook zelf versterkend. Anti fragiel zoals Nassim Taleb het zou noemen. George Soros noemt dat 'reflexiviteit'. Iets wat sterker wordt als je het belast, zoals spieren. 

Maar onhaalbare doelstellingen hebben een groot voordeel boven haalbare doelstellingen. Het houdt de onderdaan er continu van overtuigd dat de samenleving uit het lood staat t.o.v. het ideaal en dat er heersers nodig zijn om die samenleving in het lood te slaan. Bij een haalbare doelstelling loop je altijd het risico als heerser dat je wakker kan worden en dat de doelstelling behaald is en je functie als heerser overbodig. Bij een onhaalbare doelstelling loop je dat risico niet.

Vrijspreker: Hoe manifesteert zich dat nog meer?

Opperdienaar: Heersers vinden die 63 verschillende geslachten dan ook geweldig. Evenals spanningen tussen rassen en al die geslachten. Al hun woorden zijn er op gericht de spanningen te verminderen, al hun daden om ze te vergoten. Het vereist allemaal interventie van de heerser. Van nature is het chaos, de heerser is nodig voor orde. Alle studies die er op wijzen dat het van nature chaos is, kunnen op subsidie rekenen. Hobbes had dat goed door toen hij schreef dat het leven zonder heerser 'eenzaam, arm, vervelend, bruut en kort' is. Het idee is ook niet vreemd. De tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt ook dat entropie altijd toeneemt. Een kasteel vervalt tot een ruïne, maar een ruïne nooit tot een kasteel. Er is energie nodig om orde uit de chaos te scheppen.

Vrijspreker: Dat chaos toeneemt, lijkt hier verward te worden met de natuurlijke toename van conflict en afname van samenwerking tussen mensen.

Opperdienaar: Chaos is ook gecorreleerd met conflict tussen mensen, dus een begrijpelijke correlatie/causaliteit verwarring. Als chaos van nature toeneemt, neemt ook conflict van nature toe. Daar moet dus aan gewerkt worden omdat te voorkomen. 

Vrijspreker: Religie lijkt eenzelfde strategie te volgen: Een aantal onmogelijke morele doelstellingen neerzetten, iedereen tot permanente zondaar maken die boete moet doen en je hebt er geen kind aan.

Opperdienaar: Er zat geen patent op het idee, dus we hebben het maar overgenomen en verder verbeterd.

Comments:

Doneer4