Kerst toespraak van de heerser

Vrijspreker: De koning der Nederlanden heeft in een kerst toespraak geprobeerd de onderdanen in de goede richting te sturen.  Welke richting is dat?

Opperdienaar: Laat ik allereerst even wat verbazing wegnemen die bij de onderdanen was ontstaan over het lege schilderij aan de muur tijdens de toespraak. Het lege schilderij kreeg Koning Alex van zijn moeder als huwelijkscadeau. Volgens kunstkenners is het schilderij nu 80.000 euro waard, veel meer dan Beatrix er voor betaald had. Een betere investering dan ze deed in Bernard Madoff. Madoff trok vele heersers als investeerder in zijn fonds aan omdat het net leek of hij geweldige rendementen behaalde voor de elites over de rug van kleine investeerders door zogenaamd 'front runnen'. Zowel Barron's als de Zwitserse bank UBP suggereerden dat Madoff's geweldige rendementen afkomstig waren van het front runnen van de kleine man. Later bleek het gewoon een piramidespel te zijn en eindigde Madoff in de gevangenis. Dat iemand een leeg schilderij aan de keizer verkoopt, doet denken aan het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Die kreeg nieuwe kleren waarvan iedereen zei dat ze geweldig waren, tot uiteindelijk een kind er op wees dat de keizer in zijn blootje liep.

De overige schilderijen laten overigens de portfolio ontwikkeling zien van de koning (boven) en de rente op zijn obligaties (onder).

Vrijspreker: Maar wat was nu zijn advies aan onderdanen?

Opperdienaar: De man staat in een paleis omgeven door een groot landgoed en klaagt dat het voor onderdanen soms moeilijk is om met elkaar in contact te komen (onderdanen die opeengepakt in een Bijlmer flatje zitten omdat ruimtelijke ordering wetten verbieden dat er huizen gebouwd worden die wat meer ruimte hebben). Verder krijgen sociale media een veeg uit de pan. Allemaal leuk en goed die sociale media, maar pas op voor nep nieuws.

Vrijspreker: Nepnieuws waar je geen last van hebt als je naar de door de staat gesanctioneerde media luistert.

Opperdienaar: Inderdaad. Verder pleit de heerser voor 'minder ik en een groter wij'. Een 'groter wij' betekent een grotere staat. Het is allemaal collectivistische taal waarin het individu ondergeschikt is aan het collectief. Een collectief dat door de heersers geleid wordt. Hij vraagt zich af of het ieder voor zich is en god voor ons allen, of dat we een actievere rol moeten spelen. Ook is het belangrijk om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen en het huis dat we samen delen. Dit is een metafoor voor 'het land' Het is belangrijk te beseffen dat we geen losse individuen zijn, maar samen een 'huis' delen waar hij de huisbaas van is. Offer je op voor het collectief, offer je op voor de heerser van dat collectief. Het belang van het individu is ondergeschikt aan het belang van de heerser.

Vrijspreker: Een duidelijke boodschap.

Comments:

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp