Gewaardeerde Ploeteraars

Vrijspreker: Marx was van mening dat waarde bepaald wordt door de hoeveelheid werk die ergens in wordt gestoken. Met andere woorden: ploeteren leidt tot waarde. Aanhangers van de Oostenrijkse school denken daar anders over. Waarin verschilt dat?

Opperdienaar: Oostenrijkse school aanhangers denken dat het niet de arbeid is die tot waarde leidt, maar waarde die aanzet tot arbeid. Een diamant is niet waardevol omdat het veel arbeid vraagt deze uit de grond te halen, maar mensen verzetten veel arbeid om een diamant uit de grond te halen omdat deze waardevol is voor mensen. Toch blijft Marx zijn visie dominant. John Maynard Keynes, het boegbeeld van de moderne economie, noemde goud een barbaars relikwie. Hij vond dat je net zo goed papiergeld kon drukken, dat in een fles stoppen en diep begraven. Dan konden mensen die zo nodig wilden werken dat uit de grond graven en beloond worden met een salaris.

"If the Treasury were to fill old bottles with bank-notes, bury them at suitable depths in disused coal-mines which are then filled up to the surface with town rubbish, and leave it to private enterprise on well-tried principles of laissez-faire to dig the notes up again (the right to do so being obtained, of course, by tendering for leases of the note-bearing territory), there need be no more unemployment and, with the help of repercussions, the real income of the community, and its capital wealth, would probably become a good deal greater than it actually is."

Keynes leek werken maar een rare hobby te vinden voor mensen die de geldpers niet begrepen.

In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; […]
Als straf voor het overtreden van Gods gebod moeten Adam en Eva voortaan werken voor de kost. De uitdrukking betekent 'zwoegend'.

Van het idee dat ploeteren automatisch in waardevolle dingen resulteert, is het maar een kleine stap naar het idee dat lijden en onderdrukking automatisch tot welvaart leiden. De hele keten: waarde resulteert in ploeteren, wordt: ploeteren leidt tot waarde. Je krijgt dan een wedstrijd wie het meest onderdrukt wordt. De onderdrukking zelf betekent recht op waarde: Zorg dat je geaccepteerd krijgt dat jouw ras, geslacht, religie of seksuele geaardheid als het meest onderdrukt wordt gezien en de gebraden duiven vliegen je in de mond.

Vrijspreker: Waar zie je dat in de praktijk in terug?

Opperdienaar: Ik las laatst een artikel getiteld "Jacht op gifgeld" Het gaat over beschuldigingen tegen een bedrijf, Trafigura, dat een hoop giftig afval gedumpt heeft in de Ivoorkust. Nu hopen een batterij Ivooraanse advocaten de miljoenen op te halen die dit bedrijf in de kluis heeft liggen dankzij het dumpen van giftig afval. Met andere woorden: wij hebben geleden, dus er moeten ergens miljoenen verdiend zijn, waar wij eigenlijk recht op hebben, omdat wij geleden hebben. Maar dumpen van giftig afval leidt niet tot welvaart. Net als tot slavernij gedwongen worden niet automatisch zorgt dat er ergens miljoenen liggen te wachten. 

Ook bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie zochten oudere inwoners die hun pensioen zagen verdwijnen, vergeefs naar de miljoenen die afkomstig moesten zijn van de enorme offers die zijn gebracht hadden. Maar er waren alleen roestige vervallen bedrijven, waarin niets geinvesteerd was, omdat de communisten kapitaalgoederen als ondergeschikt aan arbeid achten. Toch bleven ze denken dat hun welvaart weggesluisd was.

Zelfs bij bitcoin hoor je mensen zeggen dat bitcoin waarde heeft omdat het zo moeilijk is om ze te creeren. Maar ook hier hebben ze eerst waarde voor mensen en daarom stoppen sommigen er zoveel moeite in om ze te creeeren.

Bij oorlogen zie je hetzelfde gebeuren. Als er enorm veel levens verloren zijn gegaan in een oorlog, wordt er altijd een enorm standbeeld neergezet voor de gevallen soldaten en wordt er ook een verhaal verzonnen dat de oorlog een heel waardevol doel bereikt heeft. Bij de eerste wereldoorlog was dit dat de oorlog een einde zou maken aan alle oorlogen, bij de tweede oorlog werd de draak van het fascisme verslagen, bij de Amerikaanse afscheidingsoorlog dat deze de slavernij afschafte.

Bij Keynesianen is het verhaal ook altijd dat vernietiging goed is voor de economie. Iets wat al via Bastiat en later Hazlett onderuit gehaald werd via de 'broken window fallacy.' Maar nog steeds denken moderne economen dat vernietiging goed is, omdat de wederopbouw veel banen oplevert.

Vrijspreker: Dus die orkanen zijn geweldig voor de economie?

Opperdienaar: Daar zie je economen altijd een beetje aarzelen. Een beetje vernietiging is dan goed, maar als alles in puin ligt, durven ze dat in ieder geval niet hard op meer te zeggen. Ze hebben een soort magische grens net als bij het minimumloon. 15$/uur is geweldig, maar als je dan voorstelt om daar maar 1000$/per uur van te maken, dan hebben ze zo'n pauze van 2 seconden in hun geratel en zeggen dan: Dat is niet realistisch. 

Vrijspreker: Kloppen die verklaringen?

Opperdienaar: Nee, want na de WWI kwamen er nog vele oorlogen. Na WWII nam fascisme (corporatisme) een grote vlucht, na de Amerikaanse afscheidingsoorlog was iedereen tot fiscale slaaf van de federale overheid gemaakt terwijl in andere landen de directe slavernij afgeschaft werd zonder een oorlog. Maar het maakt niet uit of die verklaringen klopprn. Dat maakt nooit uit met verklaringen, De verklaring dient een ander doel. Het is een doekje voor het bloeden, een fopspeen voor de mensen die hun familie of hun idealen zijn kwijtgeraakt. Het lijden leidde tot waarde, het was niet voor niets, ze zijn niet met een kluitje in het riet gestuurd.

karl marx labor theory of sex

 

 

Comments:

Doneer2