Langzaam naar de legbatterij

Vrijspreker: Ligt het plan om de onderdaan verder te knechten nog op koers?

Opperdienaar: Gaat prima, ik kan nog niet zien hoe hij zich kan verzetten. Wat betreft ideeën is hem de pas afgesneden vanuit academia en media. Wat betreft handelen is hem allang de pas afgesneden via een geweldapparaat dat zijn vrijheid beknot.

In die situatie beseft de onderdaan maar al te goed dat hij een slaaf is. Maar hij kan dat niet uiten en zelfs niet denken. Want als hij het zou denken, zou hij moeten handelen en dat zou hem duur te staan komen. Dus hoe vindt de frustratie een uitweg? Ook dat wordt geregeld door de overheid. Hij valt aan wat hem verteld wordt aan te vallen. Zijn haat wordt gericht, zoals in het boek 1984 van George Orwell, haat week en Emmanuel Goldstein bestonden. De onderdanen vallen elkaar aan zoals kippen in een legbatterij. Die kippen wordt daarom de snavels afgeknipt om elkaar niet kapot te pikken. Bij mensen wordt hen verboden wapens te bezitten. Het maakt ze tegelijkertijd eenvoudig beheersbaar.

legbatterij

conspiracy turkey government cares

Je ziet nu dat in de VS de vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in het eerste amendement wordt teruggedraaid. Want vrijheid van meningsuiting is leuk, maar als racisten het willen gebruiken is dat niet de bedoeling. Volgens de New York Times moet vrijheid van meningsuiting dan ook heroverwogen worden. In California wordt er aan gewerkt dat mensen in de gevangenis kunnen worden gegooid als ze het verkeerde voornaamwoord gebruiken voor een transseksueel. Want vrijheid van meningsuiting is leuk, maar niet als iemand zich gekwetst voelt. En mensen voelen zich tegenwoordig al snel gekwetst, want wij hebben ze gekwetst, maar er niet bijgezegd dat wij het waren.

Vrijspreker: Zo gaat het stukje bij beetje

Opperdienaar: Invoering van meer controle gaat vaak gepaard met een hoop angst, dus daarvoor gebruiken we een speciaal traject. Stel wel willen iedereen een identificatie chip geven. Dat maakt mensen nogal bang. Dus dan doen we ongeveer zo:

Eerst wordt het bij de werknemers van een bedrijf ingevoerd. Dat is onschuldig. Vrijwillig, dus waarom zou je je er druk over maken. De nadruk wordt vooral gelegd op:

1.Of de procedure pijn doet

2.Of het schadelijk is 

"Voor veel mensen is het toch een naar idee, zo'n chip in je lichaam. Schadelijk is het echter niet. De straling van de chip is vergelijkbaar met de straling waaraan je wordt blootgesteld tijdens het luisteren naar de radio, niet schadelijk voor de gezondheid dus. De chip wordt geplaatst door tattoo- en piercingspecialisten. "

3.Of het veel tijd kost

4.Of het goed werkt

Hierbij wordt de onderdaan zijn aandacht voor zijn privacy ondergesneeuwd ("Over eventuele nadelige gevolgen voor de privacy zijn de meningen verdeeld."). Hem wordt verteld waar hij zich zorgen over moet maken net zo als hem verteld wordt waar hij zich boos over moet maken. Het is totale controle.

De volgende stap is dat het populairder wordt. Beschaafde mensen hebben een chip en mensen die dat niet hebben, hebben iets te verbergen en zijn waarschijnlijk drugshandelaren, terroristen en witwassers. Er onstaat angst voor de niet gelabelden.

Hierna komt er een schandaaltje bij zo'n commercieel bedrijf aangaande privacy en de chip. Nu springt de overheid er in. Een roep uit het volk ontstaat om een dergelijk gevoelig systeem eigenlijk alleen aan de veilige zorgen van de heerser kan worden toe te vertrouwen. Diezelfde roep uit het volk is er ook om het verplicht stellen, want veiligheid.

quote the whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed and hence clamorous to be led h l mencken 125762

Comments: