Het Madagaskar plan

Vrijspreker: Wat was het Madagascar plan en hoe is het relevant voor vandaag?

Opperdienaar: Het Madagascar plan was een plan van de nazi's in 1940 om alle joden te deporteren naar het eiland Madagascar en dat te laten functioneren als een politiestaat onder SS bewind. Het was de verwachting dat velen zouden sterven door de harde behandeling. Het was gebaseerd op eerdere plannen van eind 1800, begin 1900. Paul de Lagarde, een Orientalistische deskundoloog, suggereerde de evacuatie van joden naar Madagascar al in 1878 in Deutsche Schriften.[6][7] Discussies in 1938 gingen er over om 10% van de joden die een joods paspoort hadden, naar Polen te sturen. De Poolse ambassadeur gaf echter aan daar niet veel brood in te zien. Reichsführer-SSHeinrich Himmler verklaarde dat hij hoopte dat de term Jood geheel zou verdwijnen door de massale emigratie van joden naar Madagascar[17]

Vrijspreker: Waarom wilde iedereen van de joden af?

Opperdienaar: In 1870 was in Duitsland de eerste moderne welvaartsstaat gesticht onder Bismarck compleet met verplichtte premies voor uitkeringen en pensioenen. Aangezien een welvaartsstaat altijd financieel ontploft, is er altijd een zondebok nodig. Die zondebok is meestal de minst gewortelde bevolkingsgroep. Er is ook altijd een reden bij natuurlijk. De joden waren voor een gedeelte gewiekste rijke zakenlieden, voor een gedeelte arme sloebers en intellectuelen die vaak communistische sympathieën hadden en alles wilden laten nationaliseren.

Ook hoogopgeleide mensen vielen voor de bedreiging van de communistische jood. De ontwikkeling van de industrialist Fritz Thijssen is veelzeggend. Eerst was hij net als Hitler tegen het verdrag van Versailles (herstelbetalingen WWI) en zag hij wel brood in de onderdrukking van de communisten en vakbonden en de uitsluiting van joden in het zakenleven. Hij dacht dat alleen Hitler een Soviet achtige revolutie kon voorkomen door een alternatief voor de lagere klassen te bieden. Hij ontsloeg zijn joodse personeel en doneerde 1 miljoen mark aan de NAZI partij. Maar toen begonnen de NAZI's ook de RK kerk te onderdrukken. Zijn breekpunt kwam bij de Kristalnacht waarna hij steeds meer kritiek begon te geven op de economische politiek van de NAZI's. De invasie van Polen deed de deur dicht. Hij vluchtte naar Zwitserland met zijn familie. Hij werd echter bij een bezoek aan zijn moeder in België gevangen genomen en teruggestuurd naar Duitsland waar hij uiteindelijk in concentratiekamp Dachau belandde.

Vrijspreker: Het kan verkeren, je steunt een politieke beweging die je tegen onteigening door het plebs gaat beschermen en je eindigt onteigend in een concentratiekamp door de politieke partij die je inriep voor je bescherming.

Opperdienaar:  Moeilijk het grote plaatje te zien als je ergens midden in zit. De bedreiging lijkt echt, de bescherming lijkt echt, de oplossingen veelbelovend. President Lincoln wilde ook alle zwarten deporteren omdat hij van mening was dat deze 2 groepen niet met elkaar konden samenleven. Tot vlak voor hij vermoord werd. Wij politici ruiken wat de zorgen zijn van de onderdaan (we hebben ze zelf veroorzaakt) en praten je naar de mond, zolang we dat nodig hebben. Hitler zei tenslotte ook:

hitler socialist

Dat was aan het begin van zijn loopbaan. Er is niet veel veranderd vandaag de dag. Wederom hebben we een onhoudbare verzorgingsstaat opgetuigd, die wederom het loodje gaat leggen. Wederom is er een zondebok nodig, die we voor het gemak al zelf hebben binnengelokt en wederom lijkt deportatie van deze groep de oplossing.

deport muslims

Boosheid maakt blind en zorgt dat je bepaalde gevaren uit een andere hoek over het hoofd ziet.

 

Comments:

Doneer3