Edward Bernays and George Creel

Vrijspreker: U wilt het weer eens over propaganda hebben. Wat is het nu weer?

Opperdienaar: Wie wat onderzoek doet naar propaganda komt na Joseph Goebbels al snel bij Edward Bernays uit. In zijn boek Propaganda legt hij uit hoe de campagnes werkten om bijvoorbeeld vrouwen aan het roken te krijgen.

De manier waarop Edward Bernays dat deed, was roken voor vrouwen definiëren als een symbool van rebellie (Vrouwen konden ook daadwerkelijk voor roken gearresteerd worden). Vrouwen hadden ook het recht om te roken. Een recht dat ze lang ontnomen was. De tijd was aangebroken om op gelijke voet met mannen te komen. George W. Hill ging deze psychologie gebruiken om vrouwen aan de Lucky Strike sigaret te brengen. Hij liet een aantal elegante vrouwen tijdens een parade over 5th avenue sigaretten opsteken, die later in de media 'fakkels van vrijheid' werden genoemd. Een propaganda campagne die zo succesvol was dat het percentage rokers onder vrouwen van enkele procenten steeg tot 33% in de jaren zestig en zeventig. Deze vorm van propaganda is zo krachtig omdat de vrouwen zelf steeds fanatieker hun eigen propaganda aanjagen. Een zelf versterkend proces dat George Soros liefkozend 'reflexiviteit' noemt: Een verstoorde waarneming van de realiteit die als gevolg heeft dat de waarneming nog verder verstoord raakt. Iets wat volgens Soros bubbels en crashes in markten veroorzaakt. Er is alleen maar een katalysator nodig om het proces op gang te brengen, deze katalysator is:"Vrouwen worden onderdrukt". Dit beperkt zich niet tot vrouwen. Iedereen wordt namelijk uitgebuit en afgeperst en voelt dat zonder het zich bewust te realiseren. Die onderdrukking is echter zo diep en vroeg gezaaid dat bijna niemand door heeft waar de werkelijke onderdrukking vandaan komt. Ze weten alleen dat er iets niet klopt en het enige dat je als heerser moet doen is suggereren dat dit om 'rookrechten voor vrouwen' gaat, of transgender toiletten of rassen/homo/geslachts discriminatie, of noem maar op. Deze onderbewuste kennis van onderdrukking zorgt ook dat onderdanen graag naar allerlei films gaan over opstandige rebellen tegen tirannieke regimes, maar wel braaf een slaaf blijven. Nadat je de onderdaan aanreikt dat hij/zij gediscrimineerd wordt, komt vervolgens de positieve discriminatie (gratis diploma, subsidie), wat er in resulteert dat hij werkelijk gediscrimineerd wordt (diploma niets waard). Het proces van reflexiviteit is op gang gebracht, de verstoring zit op ramkoers naar escalatie.

Bernays werd overigens later een fel tegenstander van roken. Het is heel moeilijk om door dit soort dingen heen te prikken aangezien de mens een sociaal wezen is die veel conclusies laat afhangen van de conclusies van mensen om haar heen.

AynRandLaughs

Vrijspreker: Dus dat is er wat er algemeen bekend is over propaganda: de nazi Joseph Goebbels en Edward Bernays met zijn campagne om vrouwen aan de kankerstok te krijgen voor de winst van het groot kapitaal van American Tobacco.

Opperdienaar: Edward Bernays als de vader van propaganda in de VS. Maar wat op een of andere manier onderbelicht is gebleven is het volgende. Edward Bernays werkte tijdens de eerste wereldoorlog voor George Creel in het 'Committee on Public Information'. Dit was de propaganda arm van de regering van Woodrow Wilson. Deze arm van de overheid publiceerde 20.000 columns met propaganda per week, Creel had daarvoor 75.000 media agenten in dienst. Als je denkt dat het nu erg is met 27.000 mensen die alleen al in het Pentagon aan PR werken plus de 30.000 in het State Department in 2015, dan mis je dat het tijdens WW1 veel erger was, zeker gezien de kleinere bevolking. Er hingen enorme grote posters van president Wilson. De vreselijke omstandigheden en troepentransporten tijdens WWI resulteerden ook in de griep epidemie van 1918, die wereldwijd 50 tot 100 miljoen doden kostte. Deze epidemie werd door de regering van Woodrow Wilson echter gebagatelliseerd omdat de angst bestond dat dit de aandacht van de oorlog zou afleiden. Een groot aantal organisaties waaronder de American Protective League zorgde dat iedereen zijn steentje bij droeg aan de oorlog. Er werden mensen zonder proces gearresteerd en geïntimideerd. Er waren ook 'slacker raids' om mensen in elkaar te slaan die de dienstplicht vermeden.

President Woodrow Wilson wilde zelfs directe censuur, maar Creel zei dat dit een grote fout zou zijn en dat de overheid in plaats daarvan gewoon alle nieuws moesten leveren. Zijn 'Committee on Public Information' zorgde dat de onderdaan de goede richting in dacht.

Vrijspreker: Dus eigenlijk is George Creel de vader van de propaganda in de VS. Waarom is dat zo onderbelicht gebleven?

Opperdienaar: Dezelfde reden waarom nazi gruweldaden wel bekend zijn en Pinochet een welbekende schurk is, maar dat communisten als Mao, Stalin, Chez Guavara, Pol Pot, relatief vrijgesteld zijn ondanks 100 miljoen doden die zij op hun geweten hebben. Dezelfde reden dat bij apartheid in Zuid Afrika de hele wereld een boycot instelde, maar dat als de huidige president van Zuid Afrika zegt dat alle blanken moeten worden onteigend, dat dit bijna nergens in het nieuws te vinden is. Net zo als Mugabe, Chavez en Maduro een 'free pass' krijgen, maar dat als Trump een scheet laat, het op alle media wordt uitgemeten. Academia en pers hebben een linkse voorkeur die door journalisten zelf erkend wordt. Chavez zijn beleid werd in de hoogste westerse kringen geprezen, terwijl er relatieve stilte is nu de inwoners van dit land verhongeren. Helemaal doodgezwegen wordt het drama niet, maar de oorzaak wordt meestal bij de lage olieprijzen gelegd. Iets wat in Noorwegen kennelijk nog niet tot enorme hongersnood geleid heeft.

Venezuela standoff

Meer informatie over Creel en de oorloghitserij propaganda van WWI is te zien in deze PBS documentaire. Het maakt duidelijk dat het van alle tijden is.

Keer op keer wordt het volk weer misleid met schurken in den verre die bestreden moeten worden en macht die in de handen van de elite moet worden gelegd voor gratis wegen of gezondheidszorg. Keer op keer ontdekken de ontwapende onderdanen te laat dat hun machthebbers niet het beste met ze voorhebben.

Comments:

Doneer2a