Toegewezen uitlaatklep

Vrijspreker: Onlangs werd een passagier van een United airlines vlucht met geweld uit het vliegtuig verwijderd om plaats te maken voor een bemanningslid dat verder op een andere vlucht nodig was. De beelden wekten een storm van verontwaardiging op in cyber space. Hoe komt dat?

Opperdienaar: Je zou zeggen dat in een wereld waarin men de schouders ophaalt als er weer eens een ziekenhuis of schuilkelder gebombardeerd wordt, of iemand wordt gewurgd omdat hij sigaretten verkoopt, dat dit er ook nog wel bij kon. Maar dat is niet het geval. De wereld was te klein.

Wat opvalt is dat sommig geweld mensen ijskoud laat en ander geweld tot hevige verontwaardiging leidt. Een tandarts schiet een bekende leeuw dood in Afrika en de wereld is te klein. Er wordt een foetus geaborteerd en sommigen wordt het rood voor de ogen. Volwassenen slaan elkaar er de hersenpan over in. Zelfs over 1 geweldsegment zijn mensen niet consistent. Een conservatief anti abortus congreslid werd ooit ondervraagd over zijn steun aan dodelijk geweld tegen illegale immigranten. Hij vond dat die bij grensoverschrijding doodgeschoten moesten worden. 'Maar dan kunnen ook zwangere vrouwen geraakt worden en dan sterft het kind' werd hem tegen geworpen. 'Dat is hun keuze' zei de man kil. Kennelijk mocht abortus niet van hem, maar je mag wel een zwangere vrouw doodschieten die van A naar B gaat.

Vrijspreker: Is het willekeurig, over welk geweld men zich druk over maakt en waarover niet?

Opperdienaar: Niets is willekeurig. Dingen lijken alleen willekeurig omdat je de oorzaak gevolg relaties nog niet begrijpt. Iets dan willekeurig noemen is het zoeken naar een verklaring opgeven. Het is net zo iets als uitroepen: "God zorgde er voor" of "de vrije wil veroorzaakte het". Je moet dat vertalen naar 'Ik weet niet hoe of waarom'. Eigenlijk zelfs naar "Ik wil niet weten hoe of waarom". Het zijn mensen die van hun ankers zouden slaan als ze de werkelijke oorzaak gevolg relaties zouden ontdekken en daarom gaan ze niet op zoek. Meestal denk ik dat die onwil om te begrijpen terug te voeren is op hun kindertijd. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze incapabel zijn om op de vrije markt waarde toe te voegen. Daarom denken ze voordeel te hebben bij een onvoorwaardelijk liefhebbende en beschermende overheid. Dat is misschien terug te voeren op: mijn ouders waren nooit echt tevreden met mijn prestaties, ik voel me nog steeds nooit goed genoeg.

Vrijspreker: Maar waarom dan die verontwaardiging over deze vliegtuigverwijdering?

Opperdienaar: Onderdanen is geleerd dat rijke mensen, bedrijven en zeker multinationals geoorloofde boksballen zijn. Dit omdat het met schuld overladen van mensen met geld, altijd winstgevend is. Het schuldgevoel kan tegen boetedoening worden verwijderd, alleen dat gebeurt natuurlijk nooit, omdat het dan geen geld meer op zou leveren. Als overheid los je nooit een probleem op. Multinationals zijn helemaal slecht, omdat die tot op zekere hoogte nationale overheden tegen elkaar kunnen uitspelen. Multinationals hebben de vrijheid om van land te veranderen, iets wat gewone belastingslaven maar beperkt hebben.

Dus net zoals in Orwell's 1984 worden de onderdanen aangemoedigd om dagelijks om 11 uur 's ochtends, 2 minuten hun haat te laten gaan. Even stoom afblazen via de toegewezen uitlaatklep. In 1984 was deze haat tegen Emmanuel Goldstein, de Osama Bin Laden van Oceanië. United Airlines is ideaal om dat tegen te doen. Het was natuurlijk wel de politie die het geweld uit de hand liet lopen, maar daar hoor je geen kritiek op. Bedrijven waarmee onderdanen vrijwillige relaties hebben, zijn geoorloofd doelwit van haat, maar alles met macht over de onderdaan niet.

Wat ook apart is, is dat onderdanen normaal niet verder denken dan:"De wet bepaalt wat goed en slecht is". Maar in het geval van een toegewezen uitlaatklep, zijn ze niet zo geïnteresseerd in de legaliteit, ze laten hun gevoel spreken. Eindelijk kan die frustratie er uit, even lekker haten. Aan de knuffelkant werkt dat ook zo. De toegewezen knuffel uitlaatklep zijn de pandabeertjes die op 12 April ons land vereerden. Vanaf 7 april komt er een heus 'pandajournaal'. Zowel uw haat als uw liefde worden centraal gepland door de autoriteiten.

Vrijspreker: Waarom weigerde alle passagiers het aanbod van 800$ om een andere vlucht te nemen?

Opperdienaar: Ja dat is mij ook een raadsel. Meer dan de helft van de Amerikanen heeft niet meer dan 1000$ op zijn naam staan. Maar in een heel vliegtuig is niemand te vinden die 800$ kan gebruiken. Ik krijg het idee dat onderdanen niet alles hebben opgegeven. Als de overheid langs komt is iedereen altijd blut.

Humor nam ook een vlucht. De meest creatieve geesten gingen met het probleem aan de slag.

united travel pillow

united

hospitality

United blijft passagiers slaan totdat er meer vrijwilligers zijn.

Voor de paasgedachte:

easter taxation is theft

 

 

 

Comments:

Doneer3