Snelheid en bewustzijn

Vrijspreker: Moraal hangt samen met het idee dat iets bewustzijn heeft. Zonder bewustzijn kun je kennelijk geen aanspraak maken op morele rechten. Wat geeft iets bewustzijn?

Opperdienaar: Daar heeft de auteur van de 'The mind club' ook wat over te zeggen. We kennen pas bewustzijn aan iets toe als het met ongeveer dezelfde snelheid beweegt als wij zelf (een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde). Bij dingen die veel sneller en langzamer dan ons bewegen, kunnen we ons moeilijk een bewustzijn voorstellen dat keuzes maakt. Het lijkt maar wat te doen, geen doel gedreven handelen. Komiek George Carlin zei hierover: "Ooit op gemerkt hoe iedereen die langzamer dan jij rijdt een sukkel is, maar iedereen die sneller rijdt een maniak is?" Dit wordt ook wel 'timescale antropocentrism' genoemd. Evolutionair gezien logisch omdat zowel prooi als jager ongeveer dezelfde snelheid hebben, dus is het belangrijk intenties te kunnen inschatten van dingen die zich rond onze eigen snelheid bewegen. Daarom komen er in 'science fiction' series ook geen wezens voor die de afmeting van een continent hebben en denken in de tijdspanne van een jaar. Onderstaande grafiekje geeft de resultaten van een enquête weer.

antropocentrism

Vrijspreker: Opmerkelijk, wat zien we daar mee over het hoofd?

Opperdienaar: Ik denk dat we vooral aan de hele grote en langzame kant een blinde vlek hebben voor bewustzijn. Neem bijvoorbeeld een land of een samenleving. Velen hebben al geprobeerd om een land als een organisme te zien. De auteur stelt ook dat je landen als organisme kunt zien. Als voorbeeld neemt hij Amerika.

Een lichaam heeft vele onafhankelijke cellen zoals een land burgers heeft. In beide gevallen zijn de onderdelen in hoge mate gespecialiseerd. Ook bij Amerika zijn sommigen gespecialiseerd in defensie (soldaten) en anderen vervoeren voedingsstoffen door het lichaam (vrachtwagen chauffeurs) Sommigen functioneren als neuronen om het lichaam te helpen beslissingen te nemen (het Congres). Als het wordt aangevallen, zoals op 11 september, reageert het door de dreiging te elimineren net zoals elk organisme met een bewustzijn dat zou doen. Het vormt nauwe banden met andere landen (zoals Canada), maakt zich zorgen over infecties (illegale immigranten) gebruikt grondstoffen (voedsel ijzer kolen) en scheidt afvalstoffen uit zoals vuilnis en CO2. Heeft de VS een bewustzijn? Het zou kunnen dat we alleen bewustzijn kunnen zien op ons eigen niveau. Vanuit het land gezien zijn wij gewoon domme pionnen in dienst van het hogere organisme.

Vrijspreker: Wat is de overheid hier in?

Opperdienaar: De overheid is in dit organisme het brein dat alles aanstuurt. 

Vrijspreker: Via geniën zoals Jan Kees de Jager?

Opperdienaar: Misschien niet het beste voorbeeld. Gelukkig doet hij nu de financiën bij KPN.

Vrijspreker: Maar een organisme gaat ook dood. Wanneer gaat een land dood?

Opperdienaar: Rijken worden geboren en gaan dood. Dat is al de hele geschiedenis zo. Ze zijn levenskrachtig in het begin en slibben dicht aan het einde. Je zou zelfs een afschatting kunnen maken van de levensduur aan de hand van de afmetingen. Kleine organismen (zoals een muis of bacterie) leven o.h.a. korter dan grotere. Daar is een mooi verband tussen te vinden

Vrijspreker: Hoe lang heeft de VS nog te gaan?

Opperdienaar: Ik denk een jaar of 100. Het is waarschijnlijk ook de reden dat die rijken allemaal proberen de hele wereld te omspannen. Het is een overlevingsdrang. Hoe groter, hoe langer ze leven. Het Britse rijk omspande bijna de hele wereld. Het is moeilijk om er precies een begin en einde aan te wijzen van het britse rijk. Net zo als dat met mensen is. De baby en de demente zijn radicaal anders dan de mens van middelbare leeftijd. Je kunt het begin al leggen bij de 4 Nederlands-Engelse oorlogen, maar die omspannen al meer dan 100 jaar. Als je heel vroeg begint bij de baby van het Britse rijk, is dat misschien 1650. Het verval was duidelijk na WOII toen de VS dominant werd. Dus zo'n wereldrijk, is een organisme dat kennelijk na ongeveer 300 jaar dood gaat. Misschien kun je zeggen dat de VS zijn leven begon met de oorlog tegen Mexico in 1846 of misschien met de revolutie in 1775. Neem 1800 voor het gemak en dan begint het definitieve einde in 2100.

 

Comments:

Doneer2