Naar een duurzame samenleving

Un-flag-squareVrijspreker: U heeft ook meegeschreven aan het document van de verenigde naties genaamd 'Internationaal convenant milieu en ontwikkeling'

Opperdienaar: Ja een belangrijk document dat in grote lijnen de weg naar de toekomst toe uit zet voor de hele planeet. De volledige tekst is van klad revisie 4 is hier te vinden.

Vrijspreker: Nederland neemt ook nog een speciaal plekje in, niet?

 

Opperdienaar: Ja, in het voorwoord wordt de Nederlandse overheid speciaal bedankt voor het betalen van de hele zwik, dus we staan op de kaart.

Vrijspreker: Kom maar op met de smeuïge details van wat ons te wachten staat.

Opperdienaar: Je moet even doorbladeren om door de enorme lijst van mensen te komen die aan deze mijlpaal hebben bijgedragen, maar dan kom je bij artikel 33. Ik zal alle 5 subsecties even vertalen.

De partijen zullen demografisch beleid ontwikkelen of versterken voor duurzame ontwikkeling. Hiertoe zullen de partijen:

(a) studies doen om in te schatten wat de omvang van de menselijke bevolking is die hun leefomgeving kan verdragen en programma's ontwikkelen die de bevolking reguleren naar dat niveau.

(b) samenwerken om de druk op de natuur de verlichten, veroorzaakt door grote bevolkingsstromen.

(c) samenwerken zoals verzocht om in de noodzakelijke infrastructuur te voorzien op prioriteitsbasis voor gebieden met snelle bevolkingsgroei.

(d) het voorzien van informatie aan hun bevolkingen over de mogelijkheden van geboortebeperking.

(e) het voorzien van lange termijn relocatie van mensen getroffen door veranderende milieu omstandigheden.

Vrijspreker: pak je koffers maar, we gaan op transport, milieuvriendelijk met de trein waarschijnlijk, als we tenminste niet overtallig zijn (hoewel dat in het verleden soms goed samenging). Het lijkt me duidelijk dat een bevolking niet vanzelf uitkomt op het aantal mensen dat de leefomgeving kan verdragen.

Opperdienaar: Inderdaad, als je de onderdanen niet reguleert, gaat het mis, het zijn allemaal sukkels, je vraagt je af hoe ze zich al die generaties hebben kunnen voortplanten. Ze kennen geen natuurlijke grenzen in hun groei, terwijl de verheven elites heel goed weten dat iets op een gegeven moment niet verder kan groeien.

Artikel 34 is ook wel interessant. Het gaat over handel.

De partijen zullen bewerkstelligen dat:

(a) handel niet leidt tot verspilling van natuurlijke hulpbronnen noch hun behoud en duurzaam gebruik verhindert

(b) handelsbeperkingen die over grenzen gaan of wereldwijde ecologische problemen betreffen, zoveel mogelijk op basis van internationale consensus vastgesteld worden.

(e) de prijzen van goederen en grondstoffen de directe en indirecte milieu en sociale belasting weerspiegelen van hun winning, productie, transport, marketing en indien van toepassing verwijdering.

Vrijspreker: Ja hoor de elites hebben een excuus gevonden om prijzen met dwang vast te stellen en er hun voordeel mee te doen.

Opperdienaar: precies, maar natuurlijk wel voor een betere wereld, om de zeehondjes te redden en onschuldige lieve babietjes, die daarna dan wel weer dood moeten omdat ze boven het milieu quotum komen.

Vrijspreker: Verder nog wat interessants?

Opperdienaar: Artikel 36 over milieuvriendelijk en duurzaam oorlog voeren laat ik voor de geïnteresseerden liggen.

Comments:

Doneer2a