De schuld van het slachtoffer

Charles MansonVrijspreker: Er is een psychologische wetmatigheid bij onderdanen, die uitgebuit kan worden door degenen die deze wetmatigheid begrijpen. Welke wetmatigheid denkt U aan?

Opperdienaar: Als mensen geconfronteerd worden met iets vreselijks dat een medemens overkomen is, dan zullen ze rationele argumenten verzinnen waarom het slachtoffer dit over zichzelf heeft afgeroepen. De onderdaan die deze verklaringen verzint, wordt hierdoor tevens zelf gevrijwaard van dergelijke vreselijkheden, omdat zijn verklaringen altijd hemzelf uitsluiten.

Vrijspreker: Kunt U dat wat concreter maken met een voorbeeld?

Opperdienaar: Er zijn voorbeelden te over, maar laat ik de beruchte moordenaar Charles Manson nemen, een sekte leider die instabiele volgelingen in zijn macht kreeg en deze brute moorden liet plegen ten tijde dat zijn overheid in Vietnam meer dan een miljoen mensen vermoordde. Het politieke programma van Charles Manson heette 'Helter Skelter'. Zijn volgelingen waren jonge mensen uit disfunctionele gezinnen, die in de Manson een vader/jesus figuur zagen die de uitverkorenen (die de gewelddadige orders van de leider blind opvolgden) naar het beloofde land zou leiden. Dit beloofde land was een geheime stad onder Death Valey, waar alleen hij de toegang toe wist via een gat in de grond.

Manson zelf had zelf ook geen gelukkige jeugd gekend. Zijn alcoholische moeder had hem een keer verkocht aan een kinderloze serveerster voor een pint bier, maar zijn oom had Manson een aantal dagen later teruggehaald. Hij voorzag in zijn onderhoud vanaf zijn negende jaar door in te breken en auto's te stelen.

De moordenaars hadden een willekeurig huis uitgezocht van de cineast Roman Polanski en zijn vrouw Sharon Tate om hun moorden te plegen. De politie maakte bij het onderzoek naar de moord de ene blunder na de andere, maar wisten uiteindelijk toch de daders te arresteren. Aangezien de media volkomen in het duister tastte en veel mensen in LA bang waren zelf slachtoffer te worden, ging de psychologische wetmatigheid waar dit interview mee begon, een rol te spelen.

De slachtoffers van de moordpartij werden steeds excentrieker en raakten steeds verder verwijderd van Henk en Ingrid om zich mee te kunnen identificeren. Het waren drugsverslaafden, regelmatige deelnemers aan seksorgies en satanische rituelen. Dat moet een opluchting zijn geweest voor Henk en Ingrid.

Bij een poging van 3 dagen om Gary Hinman te beroven, die 20.000$ geërfd zou hebben, sloeg Manson een oor af van het slachtoffer met een zwaard. Uit vrees dat het slachtoffer naar de politie zou gaan, gaf Manson de opdracht aan Manson familie lid Bobby Beausoleil om het slachtoffer te vermoorden. Deze zei hierop tegen Gary Hinman "De samenleving heeft jou niet meer nodig" en vermoordde hem. Op de muur werd in bloed geschreven: "white piggy, kill the piggy" en een afdruk van een handpalm in bloed werd op de muur gemaakt om de indruk te wekken dat de black panters de moord gepleegd hadden.

Vrijspreker: Mooi gebruik van 'de samenleving' die ergens een mening over heeft en deze mening doorgeeft namens een moordenaar die iemand van zijn geld probeert te beroven. Ook knap hoe de schuld wordt afgeschoven. Onwillekeurig denk ik aan een andere organisatie die zich identificeert met de familie, berooft en moord en de schuld op anderen afschuift waarvoor latente angst bestaat.

Opperdienaar: Ik snap niet waar je het over hebt.

Vrijspreker: Manson zit nog steeds in de gevangenis en heeft nog steeds goed voeling met wat tegenwoordig gebruikt wordt voor afpersing.

Opperdienaar: In een interview bekent hij in door de mens veroorzaakte klimaatverandering te geloven.

Everyone’s God and if we don’t wake up to that there’s going to be no weather because our polar caps are melting because we’re doing bad things to the atmosphere. If we don’t change that as rapidly as I’m speaking to you now, if we don’t put the green back on the planet and put the trees back that we’ve butchered, if we don’t go to war against the problem...

Comments:

Doneer4