Armoede

armoedeVrijspreker: U zegt dat de grootste veroorzaker van armoede en ellende bij onderdanen niet zo zeer het geloof in de staat is, waarbij de onderdanen geloven in de goede uitkomsten van de initiatie van geweld door mensen die beweren te handelen in naam van een onzichtbaar concept 'staat'. Wat is dan het grootste probleem?

 

Opperdienaar: De grootste veroorzaker van armoede is het geloof in onwaarheden. Dit is breder en algemener dan alleen het geloof in de staat. Het is zelfs breder dan het geloof in concepten, waarmee onderdanen zich zo eenvoudig laten manipuleren (met name het concept natie/god). Mensen zouden de initiatie van geweld volledig kunnen afzweren en toch zouden ze in totale armoede kunnen leven. Om welvaart te creëren moet je namelijk de verbanden tussen oorzaken en gevolgen kunnen begrijpen, zodat je de natuur om je heen kunt manipuleren in je voordeel. Als je niet de deterministische relaties tussen oorzaak en gevolg inziet, kun je nog zo vredig zijn, je zult niet begrijpen hoe je een verbrandingsmotor kunt maken of zelfs hoe je effectief landbouw kunt bedrijven. Je zult zeker niet zien wat de gevolgen van een centrale bank met een monopolie op het drukken van geld, of de gevolgen van een monopolie op de rechtspraak met je leven doen. Met andere woorden: als iedereen in voodoo gelooft, maakt het niet uit als het allemaal libertariërs zijn, je zult armoede kennen omdat je oorzaak en gevolg niet begrijpt.

Vrijspreker: Hoewel iedereen het er over eens is dat in onze dagelijkse realiteit alle materiële zaken zich voegen naar de natuurwetten in een eindeloze keten van oorzaken en gevolgen, zien veel mensen een mens als uitzondering. Zijn keuzes zouden vrij zijn van zijn geschiedenis.

Opperdienaar: Het is altijd gevaarlijk die uitzonderingen op principes. De mens is een materieel wezen en als materiële zaken in de keten van oorzaak en gevolg zitten, waarom de mens dan niet? Als je argumenteert met mensen dan stop je argumenten in hun oren, waarmee je eigenlijk al aangeeft dat je oorzaken moet aanbrengen op mensen om gevolgen te zien. Als heersers hebben wij ook goed door dat je mensen kunt programmeren, de reden waarom we een monopolie op onderwijs hebben, dat we verplicht hebben gesteld.

Zeker als je naar grote aantallen mensen kijkt, wordt snel duidelijk dat mensen niet zo maar van koers kunnen veranderen. Als een keizerrijk eenmaal op instorten staat, dan zet dit zich net zo onverbiddelijk voort als het barsten van kredietbubbels. Nieuwe generaties richten zich op een plundercarrière en niet op een produktiecarrière, produktiekennis gaat verloren. Bij het Spaanse keizerrijk, tekenden de eerste problemen zich af tijdens de bloedige Spaanse inquisitie (Marokkanen en Joden werden uitgezet, protestanten vervolgd, een populaire maar economisch desastreuze aktie). Opvallend is dat de faillissementen van de Spaanse overheid al begonnen terwijl de plundering van het goud en zilver van de indianen nog moesten pieken (ze leenden vooral bij buitenlandse banken). Al het geld ging voornamelijk verloren in oorlogen.

Spaanse goud/zilver plunderingen in kilos

1531-1580 2.628.000
1581-1630 11.461.000
1631-1660 2.896.000

Het eerste faillissement was al in 1576 volgde toen de rekening gepresenteerd werd van de bezetting van Nederland met 80.000 man. Latere faillissementen volgden in 1596 en 1607 (+hyperinflatie), 1647 en 1653 op een eindeloze reeks oorlogen. Tussen 1580 en 1625 gaf de Spaanse overheid meer geld uit in Nederland dan in Spanje.

Interessant is dat als je verder in de geschiedenis teruggaat, dat je dan ziet dat de Spanjaarden zelf van hun zilver beroofd werden door de Carthagenen. Er werd wel gezegd dat nadat de Carthagenen klaar waren met het plunderen van Spanje, dat Spanjaarden eigenlijk geen andere keuze hadden dan de nieuwe wereld te plunderen. Kijkend naar de Carthagenen, zien we dat Carthago een rivaal van Rome was met ongekende welvaart. Bij de Punische oorlogen werden de Carthagenen echter verslagen en werden ze een zware belasting opgelegd door Rome. Daarbij smolten de Romeinen het geleverde zilver om en als het niet helemaal zuiver was, dan moesten de Carthagenen zilver bijkopen op de spotmarkt. Verlichting kwam pas voor de Carthagenen na het koloniseren van Spanje, waar zilver gemijnd werd volgens het fascistische model, wat niet verhinderde dat in de 3de Punische oorlog Carthago helemaal vernietigd werd en alle inwoners als slaaf verkocht of vermoord werden.

Nu is de overheid van de nieuwe wereld bezig met het koloniseren van de hele planeet. De geplunderden zullen plunderen, zij die in een concentratiekamp zijn gesmeten, zullen anderen in concentratiekampen smijten. Net als je in de natuurkunde bij enkele deeltjes soms niet deterministisch gedrag lijkt te zien (quantum mechanica), verdwijnt dit als je grote groepen van die deeltjes bij elkaar voegt. Grote groepen mensen vertonen altijd hetzelfde gedrag bij dezelfde geschiedenis.

Je kunt van ons zonnestelsel gegeven de huidige situatie uitrekenen hoe de positie van de planeten was 5034 jaar geleden, je kunt ook uitrekenen hoe de situatie over 2013 jaar in de toekomst is. Over hele lange tijden komt er steeds meer onzekerheid in de voorspelling, omdat kleine invloeden die niet worden meegenomen, toch grote effecten kunnen hebben over langere tijden. Voor grote groepen mensen geldt hetzelfde als voor grote groepen moleculen: het heden verrraadt het verleden en vertelt de toekomst. De keten van oorzaken en gevolgen is onverbiddelijk. Als je oorzaak en gevolg niet erkent, blijf je in het moeras van onwetendheid voortmodderen.

Comments:

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp