Alpha man met harem

alpha male met vrouwVrijspreker: Je kijkt wel eens naar een natuurprogramma over een groep bavianen en dan is er altijd 1 groot sterk mannetje die seks met alle vrouwtjes heeft en altijd als eerste eet, de zogenaamde alpha male. Hoe zit dat?

Opperdienaar: De naïeveling denkt dat die alpha male heel goed is in het uit de boom halen van bananen of het bouwen van schuilplaatsen, zodat hij zijn hele harem en nageslacht van voedsel kan voorzien en kan beschermen tegen de elementen. Dat is echter niet zo, hij komt aan zijn voedsel door andere mannetjes die goed een banaan uit een boom kunnen halen op hun hoofd te timmeren en hun banaan af te pakken en als andere mannetjes een schuilplaats hebben gebouwd, jaagt hij ze er uit en neemt er zijn intrek. Meestal bieden de onderdanige mannetjes het al spontaan aan de alpha male aan.

Vrijspreker: Maar de alpha male baviaan gebruikt niet het morele argument, dat iedereen aan hem een voorbeeld zou moeten nemen en niet zo winstbelust, materialistisch en egoïstisch zou moeten zijn. Ook noemt hij zichzelf geen dienaar van het algemeen belang die een dienstwapen hanteert en anderen leert hun bananen aan hem te geven voor glorie van de gemeenschap.

Opperdienaar: Voor sommige libertariërs moet dat al een verademing zijn.

Vrijspreker: Sinds die tijd is er natuurlijk wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Moulay Ismaïl Ibn Sharif (de bloeddorstige) was een Marokkaanse heerser van 1672 tot 1727 die meer dan 1000 kinderen wist te verwekken en zijn bloeddorstige genen goed wist te verspreiden. Maar dat soort dingen zijn we nu in deze beschaafde moderne tijd gelukkig voorbij.

Opperdienaar : Zoals met zoveel zaken uit het verleden, herhaalt het zich in licht aangepaste vorm. Zo lees ik dat het aantal werkeloze mannen van 25 tot 45 jaar de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld is. Deze groep is daarmee het hardst geraakt door de economische crisis, zo blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging van de werkloosheid hangt samen met de bedrijfstakken waarin zij veelal werkzaam zijn. Het gaat dan vooral om de industrie, bouw, landbouw en zakelijke dienstverlening. In deze takken verdwenen sinds het tweede kwartaal van 2008 ongeveer 200.000 banen. Bij de overheid en in de zorg was juist sprake van een groei van het aantal banen. In deze sectoren zijn echter relatief veel vrouwen werkzaam.

Kortom, wij alpha males in de politiek nemen een hele berg vrouwen aan om onze werkomgeving wat op te leuken (harem), met het geld dat onder dreiging van geweld wordt opgehoest door de onderdanige mannetjes in de vorm van belasting. Eigenlijk zijn de mannelijke onderdanen de moderne eunuchs van de politici, wiens materiële status is afgenomen en die alleen relevant zijn als belastingvee. Ze kunnen goed bananen uit de boom halen voor de alpha males, zeg maar.

Vrijspreker: Zijn deze mannelijke onderdanen nog interessant voor vrouwen die niet in de harem van de politici zitten?

Opperdienaar: De vrouwen die we niet gebruiken om overheidsgebouwen mee op te sieren, geven we een uitkering. Op die manier worden ze onafhankelijk zodat ze niet vanwege economische redenen zich tot de werk eunuchs aangetrokken hoeven te voelen.

Vrijspreker: Ik begin te begrijpen waarom er zoveel mannen in de libertarische beweging zitten. Is dat alles?

Opperdienaar: Nee, er zijn nog andere manieren die we gebruiken om te voorkomen dat mensen stabiele relaties vormen. Neem het volgende voorbeeld:

Zijn eigen moeder noemt hem de meest waardeloze vader van Groot-Brittannië. Jamie Cumming, 34 jaar, heeft namelijk vijftien kinderen bij dertien verschillende moeders. Bijna dan, want nummer vijftien is onderweg. Cummings moeder is hem zo zat, dat ze hem gesmeekt heeft geen kinderen meer te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden.

Lorraine (55) vertelt The Daily Mail dat ze vindt dat haar zoon een baan moet vinden voor zijn 19-jarige vriendin bevalt van een kindje. Wanneer Jamie een baan heeft kan hij alimentatie betalen in plaats van elke moeder een uitkering aan te laten vragen.

Libertariërs zeggen altijd dat uitkeringen vrijwillig en niet via roof bekostigd zouden moeten worden, maar wees nu eerlijk, als zelfs zijn eigen moeder hem zat is, hoe zou deze jongeman dan vijftien kinderen bij dertien moeders kunnen onderhouden zonder dat iemand geld voor de uitkeringen bij elkaar rooft? Ze zouden sterven in de goot.

Al deze kinderen groeien op in onstabiele gezinnen, wat allerlei problemen oplevert wat weer kansen voor ons zijn. Het verenigd koninkrijk is trouwens 1 van de belastingboerderijen waar de belastingstructuur het meest ongunstig is voor mensen die bij elkaar blijven met het gevolg dat er slecht in 1 op de 5 huizen een gewoon gezin met kinderen woont.

Vrijspreker: Ik ben benieuwd of jullie de van hun status beroofde werk eunuchs aan de gang kunnen houden. Ze zeggen wel eens: Alles wat er moet gebeuren voor het kwade om te winnen is als goede mensen achterover zitten.

Opperdienaar: Als de werk eunuchs achterover gaan zitten, zie ik het zwaar in. Door ze af en toe een sprankje hoop te geven of met een kluitje in het riet te sturen, kun je dat echter een tijd tegenhouden. Ze zijn gelukkig onverbeterlijk optimistisch en ploeteren vrolijk voort in de hoop toch nog een banaan voor zichzelf te kunnen houden.

Comments:

Doneer3