Preference Falsification

Vrijspreker: Bij valse voorkeur verklaring, geven mensen bij een opiniepeiling of een vraag een andere voorkeur op dan hun werkelijke voorkeur. Hoe past dit in het libertarische idee van menselijk handelen?

Opperdienaar: Volgens Mises 'human action' zijn waarden subjectief en heeft ieder mens een lijst van voorkeuren die blijken uit zijn handelen. Dus als de winkelier een voorkeur heeft voor een euro boven een banaan en de klant heeft een voorkeur voor een banaan boven een euro, dan kunnen ze vrijwillig handelen om beiden hun leven te verbeteren.

Maar hoe moet je daar de handeling 'vragen beantwoorden' in zien gezien het verschijnsel valse voorkeur verklaring? Dat maakt het wat ingewikkelder. Stel Femke Halsema moet de vraag beantwoorden wat ze van een zwarte school vindt (redactie: Dit is geen school die zwart geld accepteert en geen belasting betaalt, maar een school met zwarte kinderen). Ze antwoordt dan deze vraag met:"Helemaal geweldig". Vervolgens stuurt ze haar eigen kinderen wel naar een witte school een heel eind weg.

Vrijspreker: De handeling telt dan neem ik? Die laat haar echte voorkeur zien. Het antwoord op de vraag resulteert in de valse voorkeur.

propaganda lies

Opperdienaar: Dit wordt een beetje moeilijk. Het beantwoorden van de vraag is namelijk ook een handeling. In haar interne rangorde van voorkeuren, staat een sociaal wenselijk antwoord boven een sociaal onwenselijk antwoord. Dus ze optimaliseert 2 voorkeuren tegelijkertijd: 

1. Ik zie een witte school als beter dan een zwarte school, dus ik stuur mijn kinderen naar een witte school. Andere ouders kunnen de tering krijgen.

2. Ik geef liever een sociaal wenselijk antwoord dan een sociaal onwenselijk antwoord. Dus ik antwoord dat zwarte scholen even goed zijn als witte scholen.

Het is heel goed mogelijk beide waarden tegelijkertijd te optimaliseren. Eigenlijk is er nog een derde rangorde: Ben ik liever hypocriet of consistent? Waarschijnlijk is ze liever consistent dan hypocriet, maar voor een politicus is dat maar een hele zwakke voorkeur die heel snel de benen neemt in afweging met andere overwegingen. Daarna volgt nog: houd ik mijn hypocrisie liever geheim of etaleer ik deze breed uit? De voorkeur gaat waarschijnlijk naar geheimhouding. Maar ook als het openbaar wordt, dan is er geen man over boord. Haar achterban heeft alle begrip voor hypocrisie als het om je eigen kinderen gaat en dat je sociaal wenselijke antwoorden moet geven. Ze doen dat zelf ook de hele dag, dus ze kunnen daar niet veel tegen inbrengen. 

Vrijspreker: Wat nu als je ze vraagt of je moet liegen als een rashypocriet om sociaal wenselijke antwoorden te geven?

Opperdienaar:  Dit gaat diep, ik denk dat ze dan antwoorden dat je de waarheid moet spreken, maar alleen omdat dit een sociaal wenselijk antwoord is. Daarbij liegen ze dan weer wel, maar dat mag omdat je sociaal wenselijke antwoorden behoort te geven. Je mag altijd liegen om sociaal wenselijke antwoorden te geven, zelfs als de vraag is of je moet liegen om sociaal wenselijke antwoorden te geven. 

Vrijspreker: Gevraagd naar de schoolkeuze voor haar kinderen zei ze: "Mijn kinderen zijn geen sociaal experiment". 

Opperdienaar: De rest van de bevolking wel natuurlijk. Eén van haar kinderen (15 jarige zoon) werd onlangs gearresteerd omdat hij op een woonboot had ingebroken en met een pistool stond te zwaaien. Femke heeft dat even geregeld als burgemeester met de opmerking dat hij heel kwetsbaar is als zoon van de burgemeester van Amsterdam. Daar mag wat privilège tegenaan gegooid worden. Ze ontkent dat ze de politie heeft gevraagd de andere kant op te kijken, maar hoopte dat men er discreet mee om zou gaan. Als burgemeester kun je alleen maar hopen. Het is niet zo dat de politie aan een knipoog genoeg zou hebben om te weten wat ze het best kunnen doen.

Het wapen bleek overigens nep en van zijn vader en de inbraak alleen uit verveling.

Vrijspreker: Goed terecht gekomen die knul. Hij ziet zijn moeder de wereld natuurlijk beter maken met dwang, wet, geweld en uiteindelijk pistolen die al die verboden en geboden afdwingen, dus geen wonder dat hij dat ook wil oefenen.

Opperdienaar: Hij heeft het wel teveel versimpeld, je moet eerst je mening in een groot heilig boek schrijven voordat je je geüniformeerde doodseskaders die mening aan anderen gaat opleggen. Eigenlijk waar die moslim kinderen op die andere school ook in geloven: heilig boek met regels en afdwingen maar.

web of lies truth seem preposterous speaker a lunatic 

 

De grote ontsnapping

Vrijspreker: U heeft tijdelijk 3 katten in huis, wat is U daar aan opgevallen? 

Opperdienaar: Omdat ze de omgeving niet kennen, mogen ze niet naar buiten. Sam, heeft slechts één doel in het leven: ontsnappen, de vrijheid tegemoet. Als je naar de deur gaat positioneert hij zich al voor 'the great escape'. Wat me opviel is hoe moeilijk het is om zelfs maar een kat gevangen te houden als deze zijn hele aandacht kan richten op ontsnappen. Het ging dan ook mis toen de glazenwasser aanbelde. Ik opende de de deur en weg was Sam. Ik rende hem achterna en liet de deur achter mij openstaan en was bijna de andere katten ook kwijt. Het leven van een gevangenis bewaarder is niet eenvoudig.

Gebruik de onschuldigen

Vrijspreker: Je ziet heel vaak dat volwassenen eerst tegen kinderen zeggen wat ze moeten denken en dan tegen andere volwassenen zeggen: "We moeten allemaal naar de kinderen luisteren" Wat is het idee achter Greta?

greta propaganda

Opperdienaar: De aansporing om naar de kinderen te luisteren is niet anders dan de aansporing naar God te luisteren of naar de meerderheid op een lapje grond. Als je mensen overtuigd hebt om het door jou aangewezen iets te gehoorzamen, is het wel essentieel om dat iets te controleren. Zo krijg je indirect de controle over je medemens. Dat is het einddoel. Er zijn 2 punten waar je op moet letten bij deze controle van je medemens.

Menselijke waanzin boven de 400 ppm

Vrijspreker: U zit dat de hoeveelheid waanzin boven de 400 ppm is gekomen. Wat zijn daar voorbeelden van?

those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities

Opperdienaar: Alle ingrediënten in lucht zijn inmiddels gedemoniseerd behalve zuurstof (terwijl zuurstof extreem reactief is en dodelijk bij te lage concentraties). De voedselverbouwing, de bouw, het verkeer, het moet allemaal stilgelegd worden vanwege progressieve mensen, want vooruitgang is stilstand. Er is niets dat ze niet bereid zijn op te offeren voor de goede zaak. Je hoeft ze maar wijs te maken dat iets goed is en ze beginnen te offeren. Zelfs als ze gisteren nog niet van het bestaan van PFAS afwisten, is het nu een onoverkomelijk probleem. Dat je niets zou hoeven op te offeren voor de goede zaak, of zelfs iets zou kunnen winnen met inzet voor de goede zaak, klinkt ze onwaarschijnlijk in de oren. Eerst offeren ze natuurlijk het liefst anderen op. Of nog liever de kinderen van anderen. Bergen schulden opbouwen die door toekomstige generaties moet worden terugbetaald. De onderdaan wordt steeds effectiever klem gezet.

Jeff Thomas bespreekt besmettelijke waanzin

Vrijspreker: Jeff Thomas bespreekt het interessante verschijnsel dat mensen uiteindelijk tussen hopeloosheid en lege beloften moeten kiezen en dat ze dan altijd voor lege beloftes kiezen.
Opperdienaar: De vraag is hoe het komt dat ze in die situatie verzeild raakten. Maar dat bespreekt het artikel ook. Zolang mensen in een relatief vrije markt situatie zitten, zien ze om zich heen dat hard werken en verstandig handelen je welvaart doet toenemen. Ze zijn niet gevoelig voor collectivistische argumenten. Maar een collectivistisch programma voorzichtig ingevoerd, zorgt zowel voor meer armoede en een enthousiastere ontvangst voor nog collectivistischer ideeën. Het is een hockeystick grafiek van waanzin. Besmettelijk als de pest. Als er ergens sprake is van positieve meekoppeling, dan is het waanzin.

De Schuld

Vrijspreker: U denkt dat schuld een cruciale rol speelt bij de onomkeerbaarheid van de mars naar een totalitaire staat. Waarom?

Opperdienaar: Neem het Romeinse rijk als voorbeeld. Er was een regel dat het een Republiek was met inspraak van in ieder geval een gedeelte van de onderdanen in hoe hun belastinggeld werd besteed. Je mocht dan ook niet zomaar met je leger door Italië marcheren. Wie over de rivier de Rubicon binnenkwam, moest demobiliseren. Gemobiliseerde legers waren voor het buitenland. Toen Caesar dat niet deed in 49 BC, betekende dat dan ook een burgeroorlog. In 44 BC besloten een aantal senatoren waaronder Marcus Junius BrutusCassius Longinus, and Decimus Brutus, zelfs Caesar te vermoorden toen hij al benoemd was tot dictator voor het leven door de senaat. Daarna regelde Marcus Antonius een afspraak met de senaat dat de daders niet gestraft zouden worden voor de moord, maar dat de benoemingen van Caesar wel overeind zouden blijven. Hij hoopte hiermee het plebs bij wie Caesar populair was, voor zich te winnen. Julius Caesar had het plebs gewonnen met uitkeringen. Zoals altijd zit er gratis kaas in een muizenval.

De wet van behoud van waanzin

Vrijspreker: U beweerde al eerder dat als een individu een bepaalde emotie niet voelt, dat de mensen om hem heen deze emotie des te meer voelen.

Opperdienaar: Inderdaad. Een voorbeeld dat veel mensen direct begrijpen is als iemand dronken op de rand van een hoog gebouw danst. De mensen om hem heen zullen de angst voelen die de dronken danser niet voelt. De wet van behoud van angst. Of de film waarbij de nietsvermoedende dame in de douche stapt waar de kijker van weet dat er een moordenaar met een mes in zit.

Doneer2