Wanhoop wetten en redelijkheid

Vrijspreker: Je kunt eenvoudig zien wie aan het verliezen is en wie wint. Hoe ziet U dat?

Opperdienaar: De verliezer is altijd heel beleefd, zodat hij niet beschuldigd wordt van hate speech. De verliezer is ook altijd heel goed geïnformeerd zodat hij niet beschuldigd kan worden van desinformatie. De verliezer is ook heel erg wetenschappelijk, zodat hij niet als wappie wordt neergezet. De verliezer is ook heel erg gebalanceerd en nuchter, zodat hij niet als en complotdenker wordt neergezet. De verliezer is ook heel tolerant zodat hij niet van intolerantie beschuldigd wordt. De verliezer is tenslotte ook heel redelijk en inschikkelijk, want hij wil niet als radicaal, onwrikbaar en fundamentalistisch worden gezien.

Prijs voor meest progressieve partij

Kitandu, Tanzania.

Vandaag nam de Partij voor de Slavernij de prestigueuze Katbumbu prijs voor progressieve politiek in ontvangst. De burgemeester Swatami van Kitandu sprak van een vooruitstrevende politieke filosofie die er voor kan zorgen dat Nederland zowel economisch als cultureel weer internationaal op de kaart komt te staan en vooruit kan.

Na een korte ceremonie trok de burgemeester zich terug met een aantal medewerkers van het compulsieteam ontwikkelingsdominantie die waren meegekomen met in hun kielzog een aantal ondernemers die nauwe banden onderhouden met de Partij van de Slavernij.

Kool-aid test runs

Vrijspreker: U ziet steeds meer normalisatie test runs

Opperdienaar: Voordat Jim Jones in Jonestown iedereen de koolaid kon laten drinken, had hij al vele keren test runs gedaan om zijn schaapjes er aan te laten wennen. Yuri Bezmenov, de KGB overloper, beschreef het al: Demoralisatie, destabilisatie, crisis, normalisatie. Misschien dat libertariers daarom zoveel op moraal hameren. Als die domino valt, wordt de samenleving instabiel en komt er uiteindelijk een crisis. Bezmenov beschreef hoe tijdens de Praagse lente de Soviets met hun tanks de toestand 'normaliseerden'. Als je maar genoeg ellende gehad hebt, accepteer je uiteindelijk alles om maar weer terug naar normaal te gaan. Op dezelfde manier waarop je mensen nu ziet smeken om  een vaccin, zodat we weer terug naar normaal kunnen. Zo hoorde ik laatst over een groep studenten die het bloed wel konden drinken van 'anti vaccinatie mensen'. Zij waren de grote barriere op de weg terug naar het cafe. Niet zeuren gewoon die spuit nemen zodat ik weer aan de bar kan hangen met mijn vrienden alsof er niets gebeurd is. Een ander deel van de bevolking maakt zich boos over mede onderdanen die zich maar niet aan de voorschriften houden. Even 2 weken doorpakken, zodat Corona weg is en we gewoon kerst kunnen vieren. Je krijgt zo een hoop conflict tussen onderdanen.

Doneer5