Belasting bevrijdingsdag

Vrijspreker

Vrijspreker:
In de VS bestaat er zoiets als 'tax freedom day'. Dit is de dag van het jaar waarop de onderdanen genoeg gewerkt hebben om de kosten van 'hun' heersers voor het jaar te dekken. Vanaf dat moment werken ze gemiddeld genomen voor zichzelf.

 

 

Opperdienaar:

Er bestaat een wijdverbreid misverstand dat de onderdanen dit feest vieren omdat dat ze vanaf die dag in het jaar 'voor zichzelf werken'. Dat is een foute voorstelling van zaken volgens de Partij van de Slavernij. Het is juist een dag waarop de keuzestress intreedt voor de onderdaan, omdat hij dan opeens zelf moet gaan beslissen waar hij zijn geld aan uitgeeft, terwijl die last hem daarvoor uit handen genomen werd door zijn heersers. Hij viert wel feest, maar niet voor het 2e stuk van het jaar, maar als dankbaarheid voor het 1e stuk. Uit blijdschap en dankbaarheid voor de 1e helft van het jaar drinkt hij champagne en schiet hij vuurwerk af.

Icesave en verantwoordelijkheid

Vrijspreker

Vrijspreker:
De IJslandse heersers klopten aan bij de Amerikaanse heersers voor bescherming tegen bullies (Nederlandse heersers en Engelse heersers) in de nasleep van het Ice save drama. Wat denkt de Partij van de Slavernij hiervan?

Opperdienaar:
Allereerst moet duidelijk zijn dat de IJslandse regering garant stond voor het geld van de Ice save spaarders met de vrucht van de arbeid van haar geknechte onderdanen. Er wordt wel eens gezegd: “een vertegenwoordiger in stofzuigers verkoopt stofzuigers, een vertegenwoordiger in schoenen verkoopt schoenen en een volksvertegenwoordiger verkoopt het volk.” De Partij van de Slavernij is het daar volmondig mee eens.

Vrijspreker interviewt Opperdienaar

Vrijspreker

De Opperdienaar werd onlangs geïnterviewd door Vrijspreker.nl over zijn principes en programmapunten. De degens werden behoorlijk gekruisd, want de vrijspreker draagt onderwerping geen warm hart toe. Hieronder een weergave van het interview.

Doneer2